Надградба на Софтвер

Надградба на уредите. за навигација во автомобилите како и на другите модули вградени во автомобилот